Karcinom pankreatu

V závislosti s maligním bujením si slinivka v ničem nezadá se žlučníkem. U obou těchto orgánu je totiž prognóza velice špatná. Posuďte sami, míra přežití i u léčených pacientů je 5% po roce a pouhé 1% po pěti letech. Karcinom pankreatu je jedním z nejhorších druhů rakoviny a to hnedka ze dvou důvodů. Jedná se o velice agresivní typ, který velice neochotně reaguje na léčbu chemoterapií i ozařováním. Druhou potíží je jeho dlouhodobá asymptomita, ve chvíli, kdy se objeví první příznaky, bývá již v pokročilém stádiu. U velkého procenta pacientů tak bývají nalezeny i metastázy do dalších orgánu, nejčastěji do jater, plic a břišní dutiny.


Tak jako u všech ostatních forem rakoviny, i u karcinomu slinivky sehrává podstatnou úlohu genetika. K bujení začíná docházet po té, co selžou mechanismy pro kontrolu buněčného cyklu, defekt regulačního genu máme zakódován v DNA a dědíme ho po předcích. Proto by se měli mít zejména na pozoru lidé, v jejichž rodině se tento typ rakoviny již objevil. Na funkci těchto genů má vliv spousta vnějších faktorů, prostředí, stres, nezdravá strava, alkohol a velká váha je kladena zejména na kouření.


Prvním ukazatelem, že něco není v pořádku, může být náhlý vznik žloutenky. Ta je způsobena rostoucím nádorem, který uskřípne žlučovod, čímž znemožní játrům z těla vylučovat bilirubin. Žloutenka se projeví zejména, je-li nádor lokalizován na hlavě pankreatu, na těle či ocasu se projeví většinou mnohem později. Nejprve neurčitými příznaky nevolnosti a únavy. V brzké době je následuje bolest břicha a ztráta hmotnosti, kvůli nedostatečné produkci trávicích enzymů.


Jediným způsobem, jak účinně s nádorem bojovat je radikální chirurgický zákrok, při němž je celý tumor odstraněn. To je však možné jen přibližně u 15 až 20% pacientů. Po operaci se povětšinou již ozařování neprovádí. Funkci slinivky se nahrazuje medikamenty. Toto úplné odstranění je v současnosti jedinou možností, jak poskytnout pacientovi alespoň nějakou šanci na vyléčení. U rozsáhlejších nádorů, které již prorostli do okolní tkáně či metastazovali je hlavní snahou lékařů co nejvíce zkvalitnit život pacienta. I když je nasazena léčba cytostatiky a ozařováním, jejich účinnost je velice omezena a tak hlavním bodem léčby je zejména tišení bolesti. Součástí může být taktéž operační zákrok, jeho cílem však bohužel nemůže být odstranění nádoru, ale pouze odstranění jeho části, která utlačuje žlučovod nebo střevo. Operativně lze odstranit i nervovou tkáň slinivky, pokud jsou již bolesti natolik ukrutné, že je nelze tišit silnými analgetiky ani opiáty.